God meravkastning med dagens case

[This article is not yet translated to GER. Showing untranslated version.]

Geir Linløkken (2012-11-07 08:26:08)

Investtech har publisert dagens case til våre abonnenter i 12 år. Vi har nå kjørt statistikk på kursutviklingen til anbefalingene. Til sammen ga vi 1525 kjøpsanbefalinger i perioden. Disse steg i snitt med 2,9 prosent den kommende måneden. Vi ga også 129 salgsanbefalinger i perioden. Disse falt i snitt med 2,5 prosent den kommende måneden.

Anbefaling Antall Dag Uke Måned Kvartal
Selg 129 -1.0 -0.8 -2.5 -6.2
Svak selg 107 0.2 -0.4 -1.0 -1.0
Watch 362 0.5 0.5 -0.6 0.0
Svak kjøp 929 0.8 1.2 2.9 6.1
Kjøp 1525 0.9 1.6 2.9 5.8

Tabellen viser absolutt avkastning på aksjer som er publisert som dagens case på Investtechs hjemmesider fra oppstarten i 2000 til oktober 2012.

Også avkastning relativt til børsen, målt ved Hovedindeksen, har vært sterk. Grafen under viser absolutt og relativ avkastning for Investtechs kjøpscases.

Avkastning på Investtechs dagens case kjøpsanbefaling for Oslo Børs 2000 til 2012.

Avkastning på Investtechs dagens case kjøpsanbefaling for Oslo Børs 2000 til 2012. Absolutt og relativt mot Hovedindeksens utvikling.

 

Drøfting og praktisk bruk

Resultatene på Investtechs caseanbefalinger er sterke. Kjøpscasene har steget i verdi, både absolutt og relativt sett, og salgcasene har falt i verdi. Det er et stort antall samples som ligger til grunn, så signifikansen anses høy.

Resultatene indikerer at dagens case kan være et viktig element i en forvaltningsstrategi som passer for små og mellomstore investorer. Hovedprinsippet er å kjøpe aksjer som er dagens case, sitte på disse en måned, og så kjøpe nye dagens-case-aksjer.

Les hele artikkelen og se detaljene i en mulig handelsstrategi her: Dagens case - resultater etter 12 år

 

Keywords: avkastning,dagens case,oslo børs,statistikk.

Verfasst von

Geir Linløkken
Forschungs- und Analysechef
Investtech

Hvor finner jeg dagens case fra Investtech?

For å få tilgang til Investtechs dagens case, må du være abonnent hos Investtech. Klikk deretter på Dagens case i venstremenyen, eller velg dagens case-boksen fra startsiden etter innlogging.

Inne på dagens case-siden, får du oversikt over de siste ti dagers case ved å klikke på Tidligere Case øverst til høyre på siden.

Interessert i detaljene?

Les hele artikkelen og se detaljene i en mulig handelsstrategi her: Dagens case - resultater etter 12 år

"Investtech analysiert die Psychologie des Marktes und macht Ihnen täglich konkrete Tradingvorschläge."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.


Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.

Titlex

OK
Gratis-Probeabo