Trendbibelen

Trendbibelen

Investtech har studeret 350.297 signaler fra trender i aktiekurser på de nordiske børser i perioden 1996 til 2015. Resultaterne bekræfter langt hen ad vejen teorien om teknisk aktieanalyse: Aktier med stigende trender fortsætter med at stige! I Trendbibelen får du alt den info, du behøve for at kunne foretage statistisk gode investeringer på børsen.

Trendbibelen

Trender er et centralt begreb inden for teknisk analyse og meget brugt af investorer som grundlag ved køb og salg af aktier. Trendudvikling kan forklares teoretisk ud fra økonomisk vækst i bedrifterne og psykologiske forhold blandt investorerne. Men hvor godt stemmer denne teori med, hvordan aktiemarkederne faktisk opfører sig? Er der bestemte signaler fra trender, som egner sig særligt godt til at investere efter? Og hvordan kan man implementere en investeringsstrategi baseret på trender i praksis?

Her får du at vide...

Trendbibelen er skabt på baggrund af et forskningsarbejde om trender, og hvad der sker med aktier, der ligger i stigende og faldende trender, eller som er brudt ud af trender. Tilsammen har Investtech set på 350.297 signaler fra trender i aktiekurser på de nordiske børser i perioden 1996 til 2015. Resultaterne præsenteres i dette omfattende værk. Der er lagt vægt på, hvordan resultaterne har betydning for praktiske investeringer på børsen, og vi viser, hvordan en investor kan drage nytte af de påviste statistisk signifikante virkninger.

Arbejdet indgår i et større projekt om analyse af tekniske signaler støttet af Norges forskningsråd via SkatteFUNN-ordningen.

Læs mere om...Investtechs analysekoncept er omfattende: Vi bygger på etableret teori inden for teknisk analyse og har værktøjer, som er enkle at bruge for signalidentifikation, stockpicking og analyse af enkeltaktier. Derudover ligger vi inde med omfattende forskning vedrørende, hvordan signalerne har virket over tid, noget vi bruger i stor grad, når vi giver subjektive råd i form af analyser i morgenrapporter, dagens case, modelporteføljer og tradingidéer.

Vi er stolte af at kunne præsentere Trendbibelen. Vi håber, du drager nytte af informationen her og ønsker at bruge Investtechs analyser som værktøjer til dine egne investeringer i aktier.

The Trend Bible was written in 2016 by Investtech’s Head of Research Mr. Geir Linløkken. The research team behind the Trend Bible also consists of Senior Researchers Asbjørn Taugbøl and Fredrik Tyvand.

The Trend Bible - Start Page

Investtech has worked on research into behavioural finance and technical and quantitative stock analysis since 1997. The company has developed an analysis system that identifies trends, support and resistance, formations and volume patterns in stock prices, and uses these to generate buy and sell signals. Investtech uses advanced mathematical algorithms and statistical methods in computer programmes and online subscription services.

More on Investtech's research

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK
Gratis prøve nu