Trendbibelen

Trendbibelen

Investtech har studert 350.297 signaler fra trender i aksjekurser på de nordiske børsene i perioden 1996 til 2015. Resultatene bekrefter langt på vei teori innen teknisk aksjeanalyse: Aksjer med stigende trender fortsetter å stige!
I Trendbibelen får du vite alt du trenger for å gjøre statistisk gode investeringer på børsen.

Trendbibelen

Trender er et sentralt begrep innen teknisk analyse, og mye brukt av investorer som grunnlag ved kjøp og salg av aksjer. Trendutvikling kan teoretisk forklares ut fra økonomisk vekst i bedriftene og psykologiske forhold blant investorene. Men hvor godt stemmer denne teorien med hvordan aksjemarkedene faktisk oppfører seg? Er det spesielle signaler fra trender som egner seg spesielt godt til å investere etter? Og hvordan kan man implementere en investeringsstrategi basert på trender i praksis?

Her får du vite...

Trendbibelen er laget på bakgrunn av et forskningsarbeid på trender og hva som skjer med aksjer som ligger i stigende og fallende trender, eller som har brutt ut av trender. Tilsammen har Investtech sett på 350.297 signaler fra trender i aksjekurser på de nordiske børsene i perioden 1996 til 2015. Resultatene presenteres i dette omfattende verket. Det er lagt vekt på hvordan resultatene har betydning for praktiske investeringer på børsen, og vi viser hvordan en investor kan dra nytte av de påviste statistisk signifikante effektene.

Arbeidet inngår i et større prosjekt på analyse av tekniske signaler, støttet av Norges forskningsråd gjennom SkatteFUNN-ordningen.

Les mer om...Investtechs analysekonsept er omfattende: Vi bygger på etablert teori innen teknisk analyse og har verktøy som er enkle å bruke for signalidentifikasjon, stockpicking og analyse av enkeltaksjer. I tillegg har vi en omfattende forskning på hvordan signalene har virket over tid, noe vi bruker i stor grad når vi gir subjektive råd i form av analyser i morgenrapporter, dagens case, modellporteføljer og tradingidéer.

Vi er stolte av å kunne presentere Trendbibelen. Vi håper du drar nytte av informasjonen her og ønsker å bruke Investtechs analyser som verktøy til dine egne investeringer i aksjer.

The Trend Bible was written in 2016 by Investtech’s Head of Research Mr. Geir Linløkken. The research team behind the Trend Bible also consists of Senior Researchers Asbjørn Taugbøl and Fredrik Tyvand.

The Trend Bible - Start Page

Investtech has worked on research into behavioural finance and technical and quantitative stock analysis since 1997. The company has developed an analysis system that identifies trends, support and resistance, formations and volume patterns in stock prices, and uses these to generate buy and sell signals. Investtech uses advanced mathematical algorithms and statistical methods in computer programmes and online subscription services.

More on Investtech's research

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
Gratis prøve nå